ΙΤΑΛΙΑ

Κοστιέρα - Αμαλφιτάνα - Νάπολη - Κάπρι

Ημερομηνίες : 14 Απριλίου, 21 Μαίου & 18, 11, 25 Ιουνίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 450.00€

Ρώμη - Φλωρεντία

Ημερομηνίες : 17, 24 Νοεμβρίου & 1, 15 Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 349.00€

Σικελίας

Ημερομηνίες : 12 Μαίου & 2, 16, 30 Ιουνίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 388.00€

Βενετία

Ημερομηνίες : 27 Οκτωβρίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 295.00€