ΓΑΛΛΙΑ

Νίκαια - Κυανή Ακτή

Ημερομηνίες : 31 Ιουλίου & 7, 14, 18, 25 Αυγούστου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 8
Τιμή : 490.00€

Παρίσι (από Ηράκλειο)

Ημερομηνίες : 25 Οκτωβρίου & 9, 14 Νοεμβρίου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 6
Τιμή : 595.00€