ΓΑΛΛΙΑ

Καρναβάλι Νίκαιας

Ημερομηνίες : 23 Φεβρουαρίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 499.00€

Παρίσι

Ημερομηνίες : 05, 12, 19/10 & 09, 17/11 & 06, 13, 19/12
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 460.00€