ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Βουκουρέστι

Ημερομηνίες : 23, 30 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 449.00€

Βουκουρέστι

Ημερομηνίες : 14 και 28 Απριλίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 349.00€