ΤΣΕΧΙΑ

Πράγα - Δρεσδη

Ημερομηνίες : 23/12/2016
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 350.00€

Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ

Ημερομηνίες : 5, 9, 12, 28 Απριλίου & 24, 25 Μαΐου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 545.00€