ΙΤΑΛΙΑ

Πάσχα στη Βενετία & το Μιλάνο

Ημερομηνίες : 26 Απριλίου & 14 Ιουνίου 2019
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 595.00€

Ρώμη

Ημερομηνίες : 04/01/2019 έως 29/03/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 285.00€

Σικελίας

Ημερομηνίες : 12 Μαίου & 2, 16, 30 Ιουνίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 388.00€

Ρώμη -Τοσκάνη -Cinque Terre

Ημερομηνίες : 13, 27 Ιουλίου & 03, 10, 17, 24 Αυγούστου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 6
Τιμή : 545.00€