ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωνσταντινούπολη (οδικώς)

Ημερομηνίες : 22, 29 Δεκεμβρίου & 4 Ιανουαρίου
ΗΜΕΡΕΣ : 7
Τιμή : 395.00€

Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα

Ημερομηνίες : 25/02, 11/03 & 25/03/2017
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 425.00€