ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πάσχα & Πρωτομαγιά στο Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 5 & 28 Απριλίου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 595.00€

Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 8, 22/03/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 495.00€

Άνοιξη στο Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 14 Σεπτεμβρίου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 535.00€