ΑΥΣΤΡΙΑ

ΑΚΥΡΟ -ΜΠΟΛΝΤ

Ημερομηνίες : 19 Δεκεμβρίου & 9 Ιανουαρίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 265.00€

Πάσχα στη Βιέννη

Ημερομηνίες : 25, 29 Απριλίου & 13 Ιουνίου 2019
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 395.00€

Χριστούγεννα στη Βιέννη

Ημερομηνίες : 22, 23, 26, 30 Δεκεμβρίου & 3 Ιανουαρίου
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 515.00€